διακονίσσας

διακονίσσᾱς , διακόνισσα
deaconess
fem acc pl
διακονίσσᾱς , διακόνισσα
deaconess
fem gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ди˫акониса — ДИ˫АКОНИС|А (42), Ы с. διακόνισσα Дьякониса, служительница древней христианской церкви: помѩнѹхомъ же и ди˫аконисы иже въ образѣ испытаны (διακονισσῶν) КЕ XII, 24б; Диаконисы жены не поставл˫ати преже ·м҃· лѣ(т). и сию же съ опасьномь испытаниѥмь …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.